Szanowny Pacjencie!

W związku z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych), nazywanymi popularnie RODO - informujemy Cię o najważniejszych regulacjach dotyczących tych zagadnień stosowanych w naszej Przychodni. Aby było to łatwiejsze przedstawimy je w formie pytań i odpowiedzi.

Kto jest Administratorem Danych Osobowych w tej Przychodni?

Administratorem Danych Osobowych tut. Przychodni jest:

N.Z.O.Z. s.c. G. Borowik-Bzdzion, J. Idasiak, A.M. Zygmunt ul. Pieloka 14 46-300 Olesno Tel. / Fax 34 350 53 70

Do jakich celów zbierane są i przetwarzane dane osobowe pacjentów?

Dane osobowe gromadzone w tut. Przychodni zbierane są wyłącznie do celów zapewnienia pacjentowi opieki zdrowotnej i zgodnie z ww. przepisami nie wymagają dodatkowej zgody pacjenta na ich gromadzenie i przetwarzanie. Nie zbieramy danych w celach marketingowych, badawczych czy szkoleniowych. Dane genetyczne lub biometryczne również nie są w tej placówce zbierane.

Jakie dane są w naszej Przychodni zbierane i przetwarzane?

Należą do nich: imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania, nr telefonu, (ew. email), potwierdzenieubezpieczenia pacjenta (polski system EWUŚ lub ubezpieczenie z innych krajów UE) oraz tzw. „dane wrażliwe” mówiące o stanie zdrowia danej osoby.

W jakiej formie są zbierane i przetwarzane dane osobowe?

W formie papierowej i elektronicznej.

Kto oprócz tut. Przychodni jest odbiorcą tych danych?

Należą do nich: NFZ i ZUS.

Czy ktoś innych może otrzymać dostęp do tych danych?

Może, ale tylko za pisemną zgodą pacjenta (np. osoby wskazane w oświadczeniu woli, czy firmy ubezpieczeniowe - również za pisemną zgodą pacjenta).

Czy dane elektroniczne jak i papierowe są w odpowiedni sposób zabezpieczone?

Tak. Stosujemy wymagane prawem zabezpieczenia mechaniczne jak i elektroniczne.

Czy przesyłanie elektroniczne tych danych jest bezpieczne?

Tak – stosujemy obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące szyfrowania dokumentów.

Kto jest właścicielem tych danych?

Właścicielem tych danych jest tut. Przychodnia, czyli:

N.Z.O.Z. s.c. G. Borowik-Bzdzion, J. Idasiak, A.M. Zygmunt ul. Pieloka 14, 46-300 Olesno

Jak długo przechowywane są Państwa dane?

Wg obowiązujących przepisów - 20 lat. W specyficznych przypadkach (regulują to odpowiednie przepisy) czas ten wydłuża się do 30 lat. Po upływie tego terminu Państwa dokumenty są definitywnie niszczone.

Czy jako pacjent mam dostęp do tych danych?

Tak, w każdej momencie podczas pracy Przychodni, tj. od poniedziałku do piątku od 07.30 do 18.00. Wystarczy o to poprosić w Rejestracji przychodni, a pielęgniarka poinformuje jakie dane osobowe Państwa zgromadziliśmy w naszym systemie.

Czy mogę ingerować w te dane?

Tak – jest to wręcz wskazane. Mówimy tutaj o podstawowych danych, które mogą ulec zmianie (nazwisko, imię, adres zamieszkania, telefon). To od Państwa zależy, czy dane które posiadamy są aktualne – aktualność np. w nagłówku recepty. W dane medyczne, które wprowadzają lekarze nie możecie Państwo ingerować.

Kto jest w przychodni Inspektorem Ochrony Danych?

Jest nim nasz współpracownik p. Waldemar Zygmunt. Kontakt z nim jest możliwy przez Rejestrację Przychodni lub e-mailowo (przychodnia@nzoz-biz.pl).

Myślimy, że na podstawowe Państwa pytania lub wątpliwości odpowiedzieliśmy. Gdyby była potrzeba bardziej szczegółowej rozmowy prosimy o indywidualny kontakt z właścicielkami Przychodni lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) tut. Przychodni. Kontakt z konkretnymi osobami przez Rejestrację.

Kierownik Przychodni Grażyna Borowik-Bzdzion