Drogi Pacjencie.

Jeżeli potrzebujesz pobrać jakiś dokument związany z Twoimi sprawami zdrowotnymi zajrzyj na poniższe strony. Tam zawsze znajdziesz aktualne dokumenty, informacje i przepisy prawne związane z ochroną zdrowia.

Możesz też skorzystać z elektronicznego pobrania wyników Twoich badań laboratoryjnych z pracowni LOMA (obecna nazwa: DIAGNOSTYKA). Wygodne, bo obok wyników Twoich pomiarów podawane jest również min. i max. normy. Czyli – zanim skonsultujesz się z lekarzem w sprawie leczenia, już wiesz co widać „w Twoim ciele”!

Oto najważniejsze z nich:

NFZ (centrala w Warszawie):
https://www.nfz.gov.pl
Internetowe Konto Pacjenta:
https://pacjent.gov.pl
Założenie Profilu Zaufanego:
https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage
LOMA (obecna nazwa: DIAGNOSTYKA) Laboratorium – elektroniczny odbiór wyników badań:
https://diag.pl/pacjent/
Szpital w Oleśnie:
http://szpitalolesno.pl/

Harmonogram pracy lekarzy

kliknij