Pogram profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK)

Adresowany jest do kobiet i mężczyzn w wieku 35 - 55 lat, którzy nie korzystali z badań objętych programem w ciągu ostatnich trzech lat. Badanie można wykonać u świadczeniodawcy wyłonionego w konkursie ofert.

Program obejmuje przeprowadzenie wywiadu przez pielęgniarkę, wykonanie badań biochemicznych krwi, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, określenie BMI, badanie EKG, przeprowadzenie badania przedmiotowego przez lekarza, ocenę poszczególnych czynników ryzyka i możliwości wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego w przyszłości.

Wraz z rozwojem cywilizacji doszło do zwiększonej zachorowalności na choroby układu krążenia, tak, że wiele z nich nazywanych jest chorobami cywilizacyjnymi. W Polsce są odpowiedzialne za 50% liczby zgonów, z tego najczęstszymi przyczynami zgonu jest zawał serca i udar mózgu.

Do kogo kierowany jest program?

Adresatami programu są w szczególności osoby obciążone czynnikami ryzyka, zadeklarowane do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Ośrodku Zdrowia w Żórawinie i w tym roku będące w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia oraz które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu (także u innych świadczeniodawców).

Badania w ramach programu

Badania można wykonać u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej bez skierowania. Wykonywane są m.in.: profilaktyczne badania układu krążenia, określenie BMI, pomiar ciśnienia, badania biochemiczne krwi (poziom cholesterolu i glukozy we krwi) oraz ocena ryzyka zachorowania.

Nie musisz pytać lekarza czy jesteś na liście przewidzianych do badań – każdy lekarz przyjmując Cię w gabinecie powie, czy w danym roku takie badania możesz zrobić!

Paniom powie również, czy w danym roku są w programach mammografii i cytologii.